Foto St V 1934

Immaterieel cultureel erfgoed

St V

Sint-Verhaegen of St V wordt sinds 1888 gevierd. De stichting van de ULB en bij uitbreiding van de VUB wordt elk jaar op (of rond) 20 november herdacht. St V is een eerbetoon aan de liberaal Pierre-Théodore Verhaegen, als inrichter van een vrij en wetenschappelijk onderwijs, vol van humanistische waarden. De studenten en universiteiten vieren de strijd voor de vrijheid, onder andere door hulde te brengen aan de universitaire verzetsstrijders van de twee wereldoorlogen. De praktijk is uitgegroeid tot een feest waarbij de studenten en de universiteiten zelf de vrijheid van denken en meningsuiting opeisen, via kritische spandoeken en decors die de deelnemers ’s middags meedragen in de stoet.

In 2019 werd St V opgenomen op de Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wil je meer weten over St V? Lees dan het artikel Wel en wee van St V of blader door het aanvraagdossier.

pdf bestandAanvraagdossier St V (372 kB)

 

CAVA zoekt getuigenissen!

Nam jij ook deel aan een of meerdere Verhaegenherdenkingen? Hecht(te) je er veel belang aan en waarom? Had/heeft het gevolgen voor je verdere leven? Of gaf het aanleiding tot discussie? Aan welke edities nam je deel? Hoe heb jij dat ervaren? Wat is je bijgebleven (eventueel ook bepaalde rituelen, liederen, objecten, kledij enz.)? Was er veel volk? Stond je in voor de voorbereidingen? Of wil je enkele anekdotes kwijt?

Beknopt of juist heel uitgebreid; alle getuigenissen zijn welkom! CAVA draagt zorg voor het erfgoed van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap en is benieuwd! Deel hier je getuigenis.