Krijttekening van samenwerkende mannetjes

Doe mee!

Wil jij je steentje bijdragen?

Meer dan twee eeuwen geleden wees de Britse filosoof, jurist en sociaal hervormer Jeremy Bentham (1748-1832) er al op: "Many hands / make light work / Many hands together / make merry / work". Zeker voor de cultureel-erfgoedsector zijn vrijwilligerswerk en participatie van onschatbare waarde.

CAVA beschouwt vrijwilligerswerk als een aanvulling op en ondersteuning van haar reguliere werking en is ervan overtuigd dat een kwalitatieve en duurzame vrijwilligerswerking een meerwaarde betekent, zowel voor zichzelf als voor haar vrijwilligers.

CAVA meent daarnaast dat participatieve projecten (citizen science en crowdsourcing) tot mooie resultaten kunnen leiden: door burgers te betrekken bij wetenschapsbeoefening ontstaat immers een echte wisselwerking.