Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Studentikoos en vrijzinnig (Elsene)

Op donderdagavond 8 mei 2014 werd het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven feestelijk geopend in aula QA van de Vrije Universiteit Brussel. Er waren gelegenheidsspeeches, een panelgesprek over studentikoziteit en vrijzinnigheid en een heuse modeshow!

Universiteitsarchivaris en coördinator van CAVA Frank Scheelings heette het publiek welkom. Aansluitend werd het woord verleend aan Michel Magits. In naam van rector Paul De Knop blikte deze als voorzitter van CVHE terug op de geschiedenis van de universiteit, en de nieuwe rol voor CAVA. Vervolgens had Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu en ondervoorzitter CVHE, het over het samenwerkingsverband waaruit CAVA was ontstaan.

Daarna was het tijd voor het panelgesprek over studentikoziteit en vrijzinnigheid aan de Vrije Universiteit Brussel. In de sofa’s namen vier studentikoze panelleden plaats. Het gesprek werd gemodereerd door CAVA-medewerker Jimmy Koppen.

Gerlant Van Berlaer is kinder- en spoedarts aan het UZ Brussel. Hij studeerde tussen 1985 en 1997 voor arts aan de VUB, waarna enkele jaren specialisatie volgden. Tijdens zijn studentenjaren was hij vooral actief binnen de Geneeskundige Kring (GK), maar ook bij de Sociale Raad (SoR).

Frieda Fiers is vandaag hoofd van de kinderdagverblijven van de VUB. Student aan deze alma mater van 1973 tot 1979, eerst een jaartje in de wiskunde maar daarna in de klinische psychologie. Als student was zij geëngageerd bij de Actief Linkse Studenten (ALS) en de Sociale Raad (SoR), maar ook bij de Wetenschappelijke Kring (WK) en de Psycho-Pedagogische Kring (PPK).

Mark Morhaye is vandaag directeur van de huizenvandeMens Limburg. Hij heeft een decenniumlange studentikoze staat van dienst achter de rug. Zijn eerste stappen zette hij in 1990 aan de VUB, als student handelsingenieur. Daarna studeerde hij psychologie. Hij was studentenafgevaardigde bij UVV, zetelde in de Raad van Bestuur van de universiteit, vervulde een hele reeks van functies bij het Brussels Studentengenootschap (BSG), Limburgia en PPK, en was ook even actief bij Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen (KEPS), Solvay en Folklore Academie (FA).

Op dit moment is Philippe Vandermeer zaakvoerder van een reclame- en marketingbureau. Tussen 1982 en 1986 studeerde hij Germaanse Talen. Op studentikoos vlak was hij actief bij Germania/Romania (GeRom), was ondervoorzitter en praeses van BSG, actief bij FA en later de Oudstudentenbond (OSB), richtte de ZangFaculteit (DZF) op en zette zijn schouders onder het Vrijzinnig Zangfeest.