Foto van een schenking

Schenken & overdragen

Schenken & overdragen

Een archief- en erfgoedcentrum heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het is het geheugen van een maatschappij en van haar leden. Hier vind je hoe onze wereld (of een deeltje ervan) is geëvolueerd tot wat ze nu is. Een archief- en erfgoedcentrum bewaart documenten (en voorwerpen) en stelt die ter beschikking van een breed publiek. Door onderzoek kan het publiek dit verleden weer levendig maken. Eigenlijk is dat publiek voor het archief wat een impuls is voor de hersenen: het activeert het geheugen en haalt de herinnering op. Soms is dat een leuke, soms een pijnlijke herinnering. Maar archiefwerking vormt altijd een enorme steun voor de democratische samenleving, omdat allerlei gebeurtenissen geverifieerd kunnen worden.

Het maatschappelijk geheugen ligt vaak verspreid en verborgen in archieven, kasten en computers van instellingen, van bewegingen, van families en van individuen. Deze hebben niet de taak om de oude documenten te bewaren. Vaak verdwijnen ze geruisloos en dat is jammer.

Archief- en erfgoedinstellingen zijn daarom zeer blij als je een schenking wil doen die in hun collectie past. Schenk die zaken die je om de één of andere reden nog bewaarde, maar die je ooit niet meer zal bewaren. Hierdoor blijven cruciale documenten en objecten bewaard. Je ondersteunt daarmee anderen die zoeken naar het verleden en draagt zo bij tot een transparantere en bewustere samenleving. Je helpt de archieven bovendien om hun democratische rol in de samenleving te vervullen.

Nog niet helemaal overtuigd? Beluister hieronder het CAVA-erfgoedlied of lees onze brochure Forward het Verleden er even op na. Indien je nadien een schenking van archieven, documentatie of objecten overweegt, neem dan even contact op met ons. Wil je ons financieel steunen, bekijk dan zeker de pagina "Doe een gift".