Foto van een boek

publicaties

Forward het verleden! Gids voor mensen en organisaties met archief en met een hart voor de gemeenschap

Als archiefinstelling krijgen we heel vaak vragen van mensen: wat is archief, wat is erfgoed, waarom zou ik dat schenken? In het kader van het project 'Een vrijzinnig humanistisch erfgoedforum voor Vlaanderen' ontwikkelde CAVA daarom (samen met de partners uit het veld) een brochure om potentiële schenkers te informeren en te sensibiliseren.

Er bevindt zich immers nog heel wat archief en erfgoed bij de vrijzinnig humanistische gemeenschap en vaak weten mensen niet hoe waardevol dat is of waar ze er mee terecht kunnen.

Deze laagdrempelige brochure behandelt thema’s als wat zijn archieven, wat doen archiefinstellingen, waarom zou je archief schenken, waar kan je ermee terecht en wat zijn de eerste stappen? Ze is gericht op mensen en organisaties die archief hebben, maar twijfelen om te schenken.

Cover van Forward het verleden

Uitgever en publicatiedatum

CAVA, Brussel, 2018

Aantal pagina's

28 p.

Prijs

Gratis

Bestellen

Contacteer ons

Downloaden

pdf bestandForward het Verleden! (2.82 MB)