Foto van een brein

Expertisedeling

Voor inhoudelijk onderzoek over onze collecties kan je de pagina's onderzoek en de bibliografie raadplegen.

CAVA heeft omwille van haar werkzaamheden heel wat expertise in huis in verband met archief-, erfgoed- en informatiebeheer. Zij tracht deze actief te delen met collega’s en geïnteresseerden. Hieronder een greep uit onze expertisedeling:

Artikels en lezingen

Records Management

 • Ward Vansteenkiste, “De RMTool bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Strategie in een SharePoint omgeving”. Lezing gegeven op de Inspiratiedag RMTool, 19 november 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “Change Management. Implementatie van SharePoint bij de VUB”. Lezing gegeven op de FAAD-studiedag, 6 mei 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer: een uitdaging voor het records management”. In: Wie klasseert, die vindt: Hedendaags Document- en Archiefbeheer in Besturen en Organisaties. Brussel, Politeia, 2018, pp. 56-81.
 • Ward Vansteenkiste, “Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”. In: META, 2018, 3, pp. 42-43.
 • Virgile Royen en Frank Scheelings, “De verwerving van onderzoeksarchieven aan de Vrije Universiteit Brussel: op zoek naar mogelijkheden”. In: Archief- en Bibliotheekwezen van België, 2018, LXXXIX, 1-4, pp. 43-70.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer. Challenge accepted!”. Lezing gegeven op Informatie aan Zee, 14 september 2017.
 • Sofie Vanobbergen & Ward Vansteenkiste, “De DigiTest: een scoremodel als kwaliteitsmeter van de digitale administratie”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussel, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2017.

Waardering

 • Ward Vansteenkiste, “Selectie aan de VUB”. Presentatie gegeven op de workshop “Bewaren of vernietigen in Vlaanderen en Nederland”, 8 februari 2019.
 • Frank Scheelings & Ward Vansteenkiste, “Selectie als breekijzer in de beleidsstrategie. Casus: het selectieproject van de Vrije Universiteit Brussel”. In: Drossens, P., de Hart, C., Heidebrink, I. & Foscarini, F. (eds.), Selectie II: Theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen (S@P Jaarboek).’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, pp. 160-175.
 • Ward Vansteenkiste, “Het WAVA-datamodel. Waardering, Acquisitie en Vernietiging van Archieven: een geïntegreerd archiefbeheer bij het VUB-Universiteitsarchief”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussel, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2013.

Digitalisering

Andere

 • Frank Scheelings & Ward Vansteenkiste, “Auditors en archivarissen: natuurlijke bondgenoten”. Presentatie gegeven op de Werkgroep Interne Auditoren Hoger Onderwijs (WIAHO), 16 oktober 2018.
 • Frank Scheelings, “Theoretisch kader van participatieve werkingen in archieven”. Lezing gegeven op de studiedag “Archieven uit de boot of op de kar! Participatieve revolutie of evolutie?” (AMVB), 9 maart 2017. pdf bestandPresentatie_ParticipatieveWerkingen_20170309.pdf (311 kB)

Vormingen

 • Vormingsreeksen i.h.k.v. de Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA):

  • Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”, 2017-2018
  • E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden”, 2019
  • Digitale preservatie”, 2020
 • Lisa Dejonghe, “Collectieplan van CAVA”. Presentatie gegeven in het kader van de vormingsreeks “In Goede Handen” (erfgoedcel Brussel), 3 december 2018.
 • Lisa Dejonghe, “Digitale hygiëne”. Workshop gegeven in het kader van de opleiding “Geïntegreerde bediendeopleiding voor anderstaligen” (VDAB), 27 april 2018.

Projecten

Het verwerven en inventariseren van archieven is altijd gekoppeld aan onderzoek naar de context van een archiefbestand: wie was de archiefvormer, hoe hangt de structuur van het archief samen met de activiteiten of functies van deze persoon, dienst of organisatie? Naast dit doorlopende onderzoek, dat deel uitmaakt van de dagelijkse werking van een archiefinstelling, voert CAVA ook een aantal gerichte onderzoeks- en ontsluitingsprojecten uit.

Voorbeelden van werkinstrumenten