Abstractie logo CAVA

over ons

Missie & visie

Missie

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, CAVA, beheert het analoge en digitale cultureel erfgoed van zowel de Nederlandstalige vrijzinnig-humanistische organisaties en personen in Vlaanderen en Brussel als van de VUB. Dit omvat de verwerving, het behoud, het onderzoek, de ontsluiting, de toeleiding tot en de valorisering van dit erfgoed.

CAVA fungeert als consultant voor de erfgoedgemeenschappen en de archiefvormers voor dit erfgoed enerzijds en voor het immateriƫle cultureel erfgoed anderzijds. Het stimuleert publieksparticipatie.

De actieradius van CAVA strekt zich uit over Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap te Brussel, maar kan ook daarbuiten gaan. Het centrum is zich bewust van haar maatschappelijke en culturele verantwoordelijkheid en laat die als een rode draad door haar werking lopen.

CAVA waarborgt het beheer en het behoud van dit erfgoed:

 • omdat dit het bewijs levert van de handelingen van de archiefvormers, zodat deze zich administratief, financieel, juridisch en moreel kunnen verantwoorden;

 • om de erfgoedgemeenschappen te ondersteunen bij het doorgeven van de tradities. Door het erfgoed te onderzoeken, te laten gebruiken en bekend te maken blijft de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme en van de VUB levend;

 • omdat het een belangrijke rol speelt in het streven naar een democratische en pluralistische samenleving waar Vrij Onderzoek en humanistische waarden centraal staan.

Visie

CAVA wil haar missie bereiken door in de periode 2019-2023:

 • Haar landelijke erfgoedfunctie op een kwalitatief hoogstaande manier verder uit te bouwen door:

  • het verwezenlijken van haar functies overal in Vlaanderen. Ze richt zich daarbij zowel tot een divers en breed publiek als tot specifieke doelgroepen (jongeren en studenten, kansarmen en kwetsbaren, mensen met een cultureel diverse achtergrond, senioren, vorsers, enz.)

  • samenwerking met haar natuurlijke landelijke partners, met de landelijke erfgoedinstellingen (verenigd in OLAV) en met diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het doel daarbij is inhoudelijke kennis rond het erfgoed te vergroten, het te onderzoeken en bekend te maken

  • in haar werking kwaliteitsinstrumenten (standaarden, best practices, draaiboeken) in te bouwen en digitale ontwikkelingen te volgen

  • innoverende praktijken te testen en good practices in de sector te promoten. Hiertoe stelt zij zich op als laboratorium van de Masteropleiding Archivistiek en van andere instellingen die een functie of rol opnemen in de erfgoedsector

  • actief en responsief een voorbeeldfunctie op te nemen en haar personeel te laten participeren aan activiteiten die veranderingen in de erfgoedsector ondersteunen

  • aanspreekpunt en partner te zijn voor gelijkaardige buitenlandse erfgoedinstellingen

 • Haar functie als Vlaams erfgoedcentrum in Brussel verder uit te bouwen door:

  • samenwerking met en verlenen van expertise aan de lokale erfgoed- en cultuurpartners (Erfgoedcel, AMVB, Bruzz,...) en de lokale vrijzinnige partners (BROVO,...)

 • Een maatschappelijke functie op te nemen door:

  • het materieel en het immaterieel vrijzinnig-humanistisch erfgoed te onderzoeken en zo breed mogelijk bekend te maken

  • op basis van actuele maatschappelijke problematieken de verspreiding van humanistische en democratische waarden te stimuleren via haar erfgoed

  • mee te werken aan bestaande maatschappelijke projecten die minderheden willen bereiken en betrekken

 • De werking op een sterk democratische, transparante, participatieve en duurzame manier te laten verlopen door:

  • een brede en diverse participatie in haar adviesorganen, dagelijkse werking en activiteiten te organiseren en door actief vrijwilligers in te schakelen in de werking

  • ecologisch handelen, want de wereld leefbaar houden is een humanistische plicht

  • duurzaam handelen, om evoluties in onze maatschappij te blijven documenteren

  • een transparante boekhouding te voeren, zodat alle partners vertrouwen kunnen hebben in de correcte werking