Foto van een brein

Expertisedeling

CAVA heeft omwille van haar werkzaamheden heel wat expertise in huis in verband met archief-, erfgoed- en informatiebeheer. Zij tracht deze actief te delen met collega’s en geïnteresseerden. Hieronder een greep uit onze expertisedeling:

Artikels en lezingen

Records Management

 • Ward Vansteenkiste, “De RMTool bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – Strategie in een SharePoint omgeving”. Lezing gegeven op de Inspiratiedag RMTool, 19 november 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “Change Management. Implementatie van SharePoint bij de VUB”. Lezing gegeven op de FAAD-studiedag, 6 mei 2019.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer: een uitdaging voor het records management”. In: Wie klasseert, die vindt: Hedendaags Document- en Archiefbeheer in Besturen en Organisaties. Brussel, Politeia, 2018, pp. 56-81.
 • Ward Vansteenkiste, “Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”. In: META, 2018, 3, pp. 42-43.
 • Virgile Royen en Frank Scheelings, “De verwerving van onderzoeksarchieven aan de Vrije Universiteit Brussel: op zoek naar mogelijkheden”. In: Archief- en Bibliotheekwezen van België, 2018, LXXXIX, 1-4, pp. 43-70.
 • Ward Vansteenkiste, “De integratie van SharePoint in het informatiebeheer. Challenge accepted!”. Lezing gegeven op Informatie aan Zee, 14 september 2017.
 • Sofie Vanobbergen & Ward Vansteenkiste, “De DigiTest: een scoremodel als kwaliteitsmeter van de digitale administratie”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussel, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2017.

Waardering

 • Ward Vansteenkiste, “Selectie aan de VUB”. Presentatie gegeven op de workshop “Bewaren of vernietigen in Vlaanderen en Nederland”, 8 februari 2019.
 • Frank Scheelings & Ward Vansteenkiste, “Selectie als breekijzer in de beleidsstrategie. Casus: het selectieproject van de Vrije Universiteit Brussel”. In: Drossens, P., de Hart, C., Heidebrink, I. & Foscarini, F. (eds.), Selectie II: Theorie, praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen (S@P Jaarboek).’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, pp. 160-175.
 • Ward Vansteenkiste, “Het WAVA-datamodel. Waardering, Acquisitie en Vernietiging van Archieven: een geïntegreerd archiefbeheer bij het VUB-Universiteitsarchief”. In: Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). Brussel, PACKED vzw – Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, 2013.

Digitalisering

Andere

 • Frank Scheelings & Ward Vansteenkiste, “Auditors en archivarissen: natuurlijke bondgenoten”. Presentatie gegeven op de Werkgroep Interne Auditoren Hoger Onderwijs (WIAHO), 16 oktober 2018.
 • Frank Scheelings, “Theoretisch kader van participatieve werkingen in archieven”. Lezing gegeven op de studiedag “Archieven uit de boot of op de kar! Participatieve revolutie of evolutie?” (AMVB), 9 maart 2017. pdf bestandPresentatie_ParticipatieveWerkingen_20170309.pdf (291 kB)

Vormingen

 • Vormingsreeksen i.h.k.v. de Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA):

  • Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos”, 2017-2018
  • E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden”, 2019
  • Digitale preservatie”, 2020
 • Lisa Dejonghe, “Collectieplan van CAVA”. Presentatie gegeven in het kader van de vormingsreeks “In Goede Handen” (erfgoedcel Brussel), 3 december 2018.
 • Lisa Dejonghe, “Digitale hygiëne”. Workshop gegeven in het kader van de opleiding “Geïntegreerde bediendeopleiding voor anderstaligen” (VDAB), 27 april 2018.

Projecten

Voorbeelden van werkinstrumenten