Foto van een microfoon

Pioniers van de vrijzinnig-humanistische zorg

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Interview met Jan Verlinden (15 december 2016)

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2017, die in het kader stond van “Zorg”, werden verschillende interviews afgenomen met vrijwilligers en pioniers uit de vrijzinnig-humanistische zorg, waaronder Jan Verlinden.

Jan Verlinden (°07/10/1937) was naast zijn dagtaak eerst als onderwijzer en daarna als leraar pedagogiek aan de RNS te Sint-Pieters-Woluwe en als coördinator van het Centraal Pedagogisch Bureau (CPB), vooral bezig met praktisch humanisme. Hij blies Humanitas nieuw leven in en was de bezieler van relatiebureau ‘De Vlam’. Daarnaast was hij lid van de raad van bestuur van het Humanistisch Verbond  (HV), lid en daarna voorzitter van het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (HVV), lid en daarna voorzitter van het Humanistisch Instituut voor Massamedia (HIMM), lid van de Vrijzinnige Lezer, lid van de Humanistische Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (HOOS), beheerder en penningmeester van de Vrijzinnige Koepel en jarenlang medewerker aan de radio-uitzendingen van het Humanistisch Verbond.