Foto van een onderzoeker

onderzoek

Ontstaan en groei van de Vrije Universiteit Brussel

"De Raad van Beheer van de Vrije Universiteit Brussel, in vergadering samengekomen op vrijdag 1 februari 1969, geeft nogmaals zijn vaste wil te kennen de strukturele tweeledigheid van de universiteit te verwezenlijken binnen de kortst mogelijke tijd en in ieder geval uiterlijk op 1 oktober 1969." Met deze woorden wordt de splitsing van de unitaire Université Libre de Bruxelles in een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit aangekondigd. Op 7 oktober 1969 wordt het eerste academiejaar van de autonome VUB plechtig geopend. De universiteit wordt erkend als basisuniversiteit en krijgt bij wet van 28 mei 1970 rechtspersoonlijkheid. Sindsdien is de VUB uitgegroeid tot een moderne, internationaal georiënteerde universiteit in het hart van Europa.

Over het ontstaan en de groei van de VUB werden verschillende (basis)werken gepubliceerd die je kan raadplegen in onze leeszaal: