Foto van een onderzoeker

onderzoek

Onderzoek naar de Vrije Universiteit Brussel

CAVA doet als universiteitsarchief historisch onderzoek naar de Vrije Universiteit Brussel en de academische gemeenschap. De archieven zijn bijzonder rijk en de medewerkers zochten al heel wat basisinformatie op omtrent de universiteit. Daarnaast publiceerde CAVA ook contextinformatie over verschillende thema's: zoals het levensbeschouwelijke karakter van de universiteit, het immaterieel erfgoed en de symboliek, de geschiedenis van de campus, enz. Het thema 'geschiedenis van de Brusselse studenten' is zo belangrijk dat er een aparte pagina 'onderzoek naar het studentenleven' aan gewijd is. Verschillende andere thema’s staan in de schijnwerpers op de site '50 jaar VUB'.

CAVA deelt haar online bibliografie graag met geïnteresseerden. Het gaat om een niet-exhaustieve lijst van boeken en artikels, die geregeld wordt aangevuld. Een deel van de werken opgenomen in de bibliografie kunnen geraadpleegd worden in onze handbibliotheek in de leeszaal.

Foto van de trap in Gebouw M
Ontstaan en groei
Luchtfoto van Campus Oefenplein
Campussen en gebouwen
Foto van een auditorium in Aula Q
Faculteiten
Groepsfoto St V 1934
Tradities, immaterieel cultureel erfgoed en symboliek
Portret van Els Witte
Markante figuren