E-mails archiveren Halt aan het verlies van het verleden

Vroeger gebeurde correspondentie via brieven. Ze zijn een rijke bron voor verhalen over personen, organisaties, structuren en zelfs landen. Ze kunnen belangrijke en zelfs onverwachte informatie bevatten. Op die manier zorgen ze voor nuance en een nieuwe kijk op feiten en verhalen. E-mails, de huidige vorm van correspondentie, zullen ooit ook waardevol zijn.

Maar wat doe je ermee eenmaal ze in de inbox zitten? Welke acties moeten we ondernemen om mails te bewaren? Tijdens deze vorming gaan we in op hoe je te werk kan gaan. We gaan meteen aan de slag zodat je thuis/ op je werk/ bij je vereniging verder kan toepassen wat in de cursus aan bod kwam.

Doelgroep

Dit is een cursus voor iedere persoon of organisatie die documenten op langere termijn digitaal wil bewaren. Je verwerft een basiskennis voor een beter informatiebeheer.

Praktische informatie

Deze vorming is een organisatie van CAVA, AMSAB-ISG, ADVN, AMVB, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Cemper, Histories, Letterenhuis, Vlaams Architectuurinstituut, PACKED vzw, Geschiedkundige Kring Groot-Herk, Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout en VVBAD.

Locatie: Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout

Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het is aan te raden om een eigen laptop mee te nemen. Tijdens de vorming kan je dan meteen werken zoals je het thuis/op het werk/bij je vereniging zou doen. Je wordt per twee deelnemers geplaatst. Zo is het ook geen probleem indien je niet over een laptop beschikt.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via https://forms.gle/QBCCySuKJz7fibAq6

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 80 06 30

 

3 oktober 2019 van 19:00 tot 21:00 Add to personal calendar