Heruitzending debat levenseinde met o.a Hugo Van den Enden en Leon Favyts uit 1985

Lichtpunt/Het Vrije Woord verzorgde tot 2015 de niet-confessionele uitzendingen op de VRT. Hun archief bevat boeiende afleveringen over tal van maatschappelijke onderwerpen die nog steeds actueel zijn. Met de reeks Teruggespoeld brengt CAVA deze uitzendingen opnieuw onder de aandacht.

Hugo van den Enden (1938–2007) was als filosoof één van de grootste pleitbezorgers van het recht op zelfbeschikking. Zijn eerste, blijvende, verdienste voor de ethische ontvoogding in ons land, was immers zijn inzet voor de abortuswet. Zijn laatste was het boek “Ons levenseinde humaniseren. Over waardig sterven en euthanasie.” Leon Favyts (1941-2013) langs de andere kant was de oprichter van de vzw Recht op Waardig Sterven (1983), een van de belangrijkste drukkingsgroepen voor het recht op euthanasie.

Hen beide aan het woord zien zoals zij vroeger ijverden voor de rechten die we vandaag hebben, is zeer de moeite en zorgt voor heel wat gespreksstof achteraf!

Niels De Nutte, historicus en medewerker bij CAVA, zorgt voor een korte historische inleiding over euthanasie en over Het Vrije Woord/Lichtpunt zelf.

Adres en inschrijven

VC De Bezatse
Vaubanstraat 8B
8930 Menen
De activiteit is gratis voor leden, niet-leden betalen €2.

9 mei 2019 van 19:30 tot 22:00 Add to personal calendar