Foto van tekenmateriaal

Prentenkabinet

Prentenkabinet

Veel archiefbestanden bewaard door CAVA bevatten in hoofdzaak tekstdocumenten: notulen van vergaderingen van de vele vzw’s die deel uitmaken van de ‘georganiseerde vrijzinnigheid’, van vakgroepen, diensten en werkgroepen van de VUB, briefwisseling van deze verenigingen en diensten, nota’s, beleidsplannen, jaarverslagen, statuten enz.

Toch valt er ook heel wat grafisch of visueel materiaal te bespeuren in de CAVA-collectie, in archieven van zowel de VUB-gemeenschap als van het vrijzinnige verenigingsleven. Tekeningen hebben vaak een functie gehad in het ontstaansproces van ander werk, zoals een affiche, of een illustratie in een krant of boek. Naast foto’s en affiches zijn er ook echte kunstenaars- of tekenaarsarchieven terug te vinden.

Door deze stukken te digitaliseren krijgt een breed publiek toegang tot dit bijzondere bronnenmateriaal.

Cartoon van Dirk Volckaerts over de nieuwe rector
Dirk Volckaerts
Tekening door Norbert Van Yperzeele
Norbert Van Yperzeele
Detail uit een tekening van GAL, zelfportret als eredoctor van de VUB
Gerard Alsteens (GAL)
Het BraeMgebouw à la chinoise
Alan Jockmans