Foto van een onderzoeker

onderzoek

Onderzoek naar het vrijzinnig humanisme

CAVA heeft als landelijk cultureel archief ook de opdracht het archief en erfgoed van de vrijzinnige beweging in Vlaanderen te onderzoeken. De publicatie van de onderzoeksgids Op zoek... De evolutie van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen sinds de Tweede Wereldoorlog diende om suggesties voor verder onderzoek te geven. Daarnaast publiceerde CAVA ook heel wat contextuele informatie die vindbaar is via het thematisch overzicht.

CAVA deelt verder graag haar online bibliografie en wetenschappelijke handbibliotheek met geïnteresseerden. Ze geven achtergrondinformatie over de geschiedenis van het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed en haar beweging, over thema’s zoals abortus, euthanasie, gelijkberechtiging, seksualiteit en relatie tussen kerk en staat. Breder kan je er ook publicaties in terugvinden die de link maken met het onderzoeksveld van secularisme and nonreligion.

In een recente publicatie hebben we het kader waartoe we ons normaal beperken, Vlaanderen en Brussel, gewisseld voor een internationaal kader. Looking Back to Look Forward. Organised Humanism in the World: Belgium, Great Britain, the Netherlands and the United States of America, 1945-2005 is een eerste peer-reviewed synthese over het Westers vrijzinnig-humanisme.

Onze erfgoedfiches zijn het resultaat van ons onderzoek naar specifieke vrijzinnig-humanistische organisaties of personen, compleet met details over de omvang van hun archief. Voor een meer specifieke zoektocht kan je terecht in onze online catalogus. Onze vrijzinnige erfgoedkaart ten slotte geeft een overzicht van waar de archieven van vrijzinnig-humanistische verenigingen en personen worden bewaard.