In het vrijzinnig humanisme staan de mens en zijn welzijn centraal. De zorg voor de medemens neemt daarom een belangrijke plaats in bij de vrijzinnige verenigingen. In Vlaanderen was deze zorg historisch op katholieke leest geschoeid. Maar niet iedereen voelde zich begrepen of aanvaard bij deze aanpak. Aanvankelijk organiseerden enkele vrijzinnigen de zgn. lekenbegeleiding op vrijwillige basis. Vervolgens maakten de eerste moreel consulenten hun opwachting. Vandaag kunnen mensen terecht bij vrijzinnig humanistische consulenten in heel Vlaanderen en Brussel. De categoriale dienstverlening stelt consulenten te werk in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, in het leger, op de luchthaven, in gevangenissen en aan de Universiteit Antwerpen.

Voor Erfgoeddag interviewt CAVA een tiental vrijwilligers en pioniers die er van bij het begin bij waren. Zij hielpen mee de vrijzinnig humanistische zorg op- en uitbouwen: van het doorgeven van informatie tot het opstellen van beleidslijnen, het geven van cursussen en het in het leven roepen van een universitaire studie. Naast de interviews zorgen we voor een korte biografie van deze mensen en beeldmateriaal dat de tijdsband mee illustreert. Met al deze elementen brengen we de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische zorg tot leven. Een stuk geschiedenis dat niet gekend is door het grote publiek. Dankzij dit onderzoek en deze tentoonstelling, zorgen we ervoor dat een belangrijk deel van het vrijzinnig erfgoed belicht en bekend gemaakt wordt.

CAVA brengt op Erfgoeddag het engagement van de vrijwilligers en de pioniers van de vrijzinnig humanistische zorg tot leven. Beluister (stukken uit) interviews en kom meer te weten over deze mensen en hun parcours. Verdiep je met de tijdsband en het beeldmateriaal in de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische zorg.

Locaties:

  • huisvandeMens Brussel Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel (zie ook de website van Vrijzinnig Brussel)
  • huisvandeMens Mechelen Hendrik Consciencestraat, 9 2800 Mechelen
  • huisvandeMens Sint-Truiden Kazernestraat, 10 3800 Sint-Truiden

Meer informatie en de openingsuren vind je op de website van Erfgoeddag.

23 april 2017 van 10:00 tot 17:00 Add to personal calendar