Aankondiging

Flyer Debat Diversiteit in het onderwijsDiversiteit en levensbeschouwing zijn topics die niet meer weg te denken zijn uit het onderwijsdebat. Welke mechanismen liggen aan de basis van de achterstand van bepaalde jongeren? Zorgen de bestaande maatregelen voor de gewenste resultaten? Zijn universiteiten voldoende divers? Bieden lerarenopleidingen antwoorden voor de leerkrachten van de toekomst? Wat is de plaats van de levensbeschouwingen in ons onderwijs? De panelleden bespreken de valkuilen en de kansen die ons onderwijs volgens hen moet grijpen. En wat de maatschappelijke rol is (naast de pedagogische rol) van het onderwijs in een pluralistische en diverse samenleving: op welke manier kan en moet ons onderwijs veranderen zodat iedereen mee kan en de kans krijgt om zich te ontplooien?

Panelleden:

Moderator:

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Verlichting. Meer info en het volledige programma vind je op de website en op de Facebookpagina.

Gratis maar inschrijven is verplicht. Nadien biedt CAVA een drankje aan terwijl je verder van gedachten kan wisselen over het debat.

Verslag

Dinsdagavond 19 maart 2019 had in de Promotiezaal van de Vrije Universiteit Brussel het debat Iedereen gelijk? Diversiteit in het onderwijs? plaats. Het evenement kaderde van de Week van de Verlichting, een reeks evenementen rond het thema identiteit, gesponsord door deMens.nu. Het debat werd historisch gekaderd door onze collega Niels De Nutte en gemodereerd door Jurgen Slembrouck van de Vrijzinnige dienst aan de Universiteit Antwerpen.

De panelleden waren Ann Verlinden, docente journalistiek aan Thomas More en auteur van het boek Studeren is voor Strevers; Wim Van den Broeck, professor psychologie aan de VUB gespecialiseerd o.a. in leerstoornissen en ontwikkelingspsychologie en Serhat Yildrim, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Eerst kregen de drie panelleden even de tijd om uit te leggen wat voor hen vandaag het belangrijkste punt is rond diversiteit in het onderwijs. Anne Verlinden kaartte aan dat het onderwijsdebat enkel door hoogopgeleiden gevoerd wordt, en dat ons onderwijs teveel aandacht heeft voor “kennis van het hoofd”. Zij argumenteert dat verkeerde schoolkeuze bij volwassenen kan leiden tot burn-outs en dat mensen ook last hebben van schoolpijn, een term die aan de basis ligt van het boek van Daniel Pennac. Serhat Yildrim brak een lans om drempels in alle vormen uit ons onderwijssysteem te bannen. Iedereen moet het onderwijs kunnen volgen dat hij of zij zelf wil. Ook argumenteerde hij dat de keuze die kinderen op 12 jaar maken een te grote invloed heeft op de latere schoolloopbaan. Wim Van den Broeck had het over de algemene daling van het onderwijsniveau. Daarbij legde hij de nadruk op de nood aan gelijke kansen maar ook de spreidstand die leraars moeten maken tussen het halen van eindtermen en het waarderen van de individuele diversiteit van leerlingen.

Tijdens het debat zelf werd ingegaan op vragen rond de diversiteit in auditoria van het hoger en universitair onderwijs, de instroomvoorwaarden voor studenten eerste bachelor en de slaagkansen en het welbevinden van studenten. Moeten studenten zich goed in hun vel voelen om te kunnen studeren? En is levensbeschouwing daarbij van belang, bijvoorbeeld in de vorm van stilteruimtes?

Uit het publiek kwamen ook interessante vragen rond het LEF-initiatief van Patrick Loobuyck, gedragsgeoriënteerde competenties, herwaardering van Technisch- en Beroepssecundair onderwijs en de mogelijke impact van het nieuwe overwicht aan vrouwelijke alumni in het hoger onderwijs.

Het uitgebreide verslag kan je binnenkort raadplegen op de site van het Humanistisch Verbond.

19 maart 2019 van 19:30 tot 22:00 Add to personal calendar