Elke twee jaar organiseert de BVNG een Dag van de Nieuwste Geschiedenis, een congres waarop ze al wie met de Nieuwste Geschiedenis in en over België bezig is, willen samenbrengen. Als overkoepelend thema werd ditmaal gekozen voor "Publieks- en lokale geschiedenis in België".

Prof. dr. Frank Scheelings, coördinator van CAVA, neemt als panellid deel aan de tweede parallelsessie, "Leeszaal of alles digitaal? Visies op het digitaal beschikbaar stellen van erfgoedcollecties".

Sinds midden jaren negentig bieden nieuwe technologieën nieuwe mogelijkheden voor het beheer en het beschikbaar stellen van collecties. Het digitaal en online beschikbaar stellen van erfgoedcollecties biedt de kans om de grote en kleine historische verhalen die verscholen liggen in deze collecties tot leven te wekken. Vaak is er echter een discrepantie tussen de mogelijkheden van culturele archiefinstellingen om materiaal beschikbaar te stellen en de noden en verwachtingen van academici, (amateur)historici en allerhande erfgoedgemeenschappen. De vraag stelt zich hoe we daar als culturele 20 archiefinstelling mee omgaan. Tijdens een rondetafelgesprek gaan de sprekers en het publiek in gesprek over drie thema’s.

Meer informatie en inschrijven kan via: https://www.contemporanea.be/nl/content/dag-van-de-nieuwste-geschiedenis.

Locatie: Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen

20 mei 2022 van 13:30 tot 15:00 Add to personal calendar