Foto van archiefdozen

Archieven

Archieven van de Vrije Universiteit Brussel

CAVA bewaart de archieven van de Vlaamse universitaire gemeenschap aan de ULB en van de Vrije Universiteit Brussel. Concreet gaat het om archieven van de institutionele organen van de VUB (onderwijs, onderzoek, administratie), van de faculteiten en onderzoekseenheden en van individuele academici. Deze archieven dragen bij tot een betere kennis van de geschiedenis en de engagementen van de universiteit en getuigen van de evolutie van een academische gemeenschap die de principes van vrij onderzoek volgt.

Een volledig overzicht van de archieven die bewaard worden bij CAVA vind je terug in de catalogus.