Foto van archiefdozen

Archieven

Archieven van het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel

CAVA bewaart archieven van verenigingen en personen die behoren tot de georganiseerde vrijzinnigheid, van verenigingen en personen die behoren tot de niet-georganiseerde vrijzinnigheid en van verenigingen en personen die kunnen beschouwd worden als behorend tot de niet-georganiseerde vrijzinnigheid, maar die binnen de juridische structuur van de VUB gevormd werden (bv. archief van een vrijzinnige professor of van een vrijzinnig studiecentrum).

Deze archieven getuigen van de vrijzinnig humanistische levensopvatting. Enkele voorbeelden uit de CAVA-collectie:

  • Archief van het Humanistisch Verbond, het Humanistisch-Vrijzinnig Vormingswerk en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, van de stichting in 1951 tot heden, zowel komende van het nationaal bestuur als van de lokale afdelingen;
  • Archief van de Unie Vrijzinnige Verenigingen / deMens.nu;
  • Papieren archief en video-archief van vzw Het Vrije Woord;
  • Archief van de Oudervereniging voor de Moraal.

Een volledig overzicht van de archieven die bewaard worden bij CAVA vind je terug in de catalogus.