Foto van archiefdozen

Archieven

Archieven van het studentenleven in Brussel

CAVA bewaart archieven van studenten- en alumniverenigingen (bv. het Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid, Studiekring Vrij Onderzoek, de facultaire en regionale studentenkringen en de Oudstudentenbond). Daarnaast bewaart het ook persoonsarchieven van alumni en studenten. Deze archieven dragen bij tot een betere kennis van de geschiedenis van het studentenleven in Brussel.

Een volledig overzicht van de archieven die bewaard worden bij CAVA vind je terug in de catalogus.