Via mondelinge geschiedenis komen mensen aan het woord die een bepaalde gebeurtenis van dichtbij hebben meegemaakt, of die anekdotes of verhalen kunnen vertellen die niet in geschreven bronnen zijn terug te vinden. Mondelinge getuigenissen vullen lacunes in de historische kennis in, en laten toe om de informatie uit andere bronnen in een ander perspectief te bekijken. Soms is het interview zelfs de hoofdbron, gewoon omdat er over een bepaald fenomeen gewoon geen andere informatie beschikbaar is.

Omgang met mondelinge bronnen – en in het verlengde daarvan: immateriële cultuur – vergt een speciale aanpak. Over de selectie van de gesprekspartners moet worden nagedacht, de interviewer moet zich kunnen voorbereiden, en technische aspecten zijn evenzeer belangrijk. Ook de bewaring, verwerking en ontsluiting van mondelinge geschiedenis gebeurt op een aparte manier. Welke (nieuwe) methodologieën kunnen worden gebruikt en wat zijn de voor- en nadelen? Met deze studievoormiddag wil CAVA op dit thema ingaan.

Doelpubliek zijn studenten geschiedenis, professionele onderzoekers en liefhebbers, maar ook professionelen uit de erfgoedsector.

 

Programma

9u00: onthaal met koffie
9u30: welkomstwoord – Frank Scheelings, coördinator CAVA
9u35: Mondelinge geschiedenis als historische methode: historiek en mogelijkheden – Chantal Bisschop, Centrum voor Agrarische Geschiedenis
10u00: Tussen vorsen en borgen: onderzoekers en ICE-gemeenschappen on speaking terms? – Rob Belemans, FARO
10u25: pauze
10u55: Mondelinge geschiedenis in het archief – Kathleen De Blauwe, Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel
11u20: Bewuste manipulatie? Methodologie, registratie en ontsluiting van panelgesprekken –  Jimmy Koppen, CAVA
11u45: rondetafel met de vier sprekers
12u30: einde

 

 De sprekers

Chantal Bisschop studeerde moderne geschiedenis aan de KU Leuven en de Université François Rabelais in Tours (Frankrijk). Ze specialiseerde zich in rurale geschiedenis en mondelinge geschiedenis. In 2012 promoveerde ze tot doctor in de geschiedenis aan het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven met het proefschrift ‘Als landbouw en platteland niet meer samenvallen. De Landelijke Gilden, Vlaanderen 1950-1990’. Sinds juli 2012 werkt zij bij het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het expertisecentrum voor het erfgoed van landbouw, platteland en voeding in Vlaanderen. Ze is er verantwoordelijk voor het opzetten van een diepgaande en vernieuwende werking rond immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

Rob Belemans promoveerde in 2009 aan de KULeuven tot doctor in de Germaanse Taal- en Letterkunde op een proefschrift over taalpolitiek ten aanzien van regionale talen in het kader van het Europese Handvest CETS 148. Hij werkt als stafmedewerker voor o.a. immaterieel erfgoed bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en is tevens hoofdredacteur van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed.

Kathleen De Blauwe is sinds 1 juli 2011 als coördinator communicatie en publiekswerking verbonden aan het AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel). Zij is kunsthistorica van opleiding en paste mondelinge geschiedenis toe in de projecten “Familiegeschiedenissen van Turkse Brusselaars” (2010) en “Vlaams geheugen van Brussel” (2011). Zij werkte mee aan de interviews voor het Red Star Line Museum. Als Spoorzoeker verzamelde zij ook verhalen voor het MAS.

Jimmy Koppen is master in de Geschiedenis en afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is sinds 2012 verbonden aan CAVA, waar hij sinds 2013 het project ‘Een vrijzinnig-humanistisch cultureel erfgoedforum voor Vlaanderen’ uitvoert. Hij publiceerde over de geschiedenis van vrijzinnigheid, vrijmetselarij, de Belgische instellingen en het liberalisme.

 

Praktisch

  • Vrijdag 5 december 2014, 9u00-12u30
  • lokaal D 3.06 – Vrije Universiteit Brussel, Campus Oefenplein, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
  • Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig via info@cavavub.be
  • Een organisatie van het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, in samenwerking met Uitstraling Permanente Vorming
5 december 2014 van 9:00 tot 12:30 Add to personal calendar