Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Mark Morhaye over clubleven

Mark Morhaye: Wat wij minder kennen in onze beleving aan de VUB is bijvoorbeeld het gebruik van clubs. Je hebt in andere steden heel veel verschil tussen clubs en kringen of verenigingen. Een kring of een vereniging is eigenlijk een organisatie waar dat de mensen in principe lid van kunnen worden. Een club is veel meer behoudsgezind en stelt eisen op. Er zijn wel wat beperkingen aan. We kennen er een aantal: Klamme Hand, Boves. Vooral ook in Jette.

Gerlant Van Berlaer: Komt uit Limburg eigenlijk. Uit Diepenbeek, Leuven ook.

Mark Morhaye: Dat heeft eigenlijk in Etterbeek weinig echte aanhang gekregen. Er zijn altijd wel geweldige verhalen van de mannen die dan sterke drank gingen drinken en naar het ziekenhuis moesten, maar eigenlijk op zich verschilden ze niet zoveel van ons. Alleen hadden ze waarschijnlijk een iets dikkere portefeuille op dat moment.