Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Mark Morhaye en Philippe Vandermeer over wapenschild en symboliek

 

Mark Morhaye: Het heeft, denk ik, veel echte VUB-aanhangers pijn gedaan toen de oranje-blanje-bleu en de geuzensymboliek daarachter werden vervangen door een lichtgroen element. Op die manier wou men een aantal aspecten verenigen. Ik heb alle respect voor de makers daarvan en werp naar niemand persoonlijk een steen, maar ik wil enkel zeggen dat ik als echte, studentikoze oud-VUB’er daar in gedachten een traantje moest laten.  
Phillippe Vandermeer:
Ik heb dat ook gehad. Die kleuren doen me emotioneel wat. Ik vond dat ook wat zakelijk. Alleen durf ik mij toch wel die vraag stellen: “Gaat het nu om kleuren en dat symbool? Of gaat het om wat erachter zit?” Dan ben ik geneigd om te zeggen dat het maar een tekening is en dat het gaat om wat je erachter vindt. Zijn we uiterlijk anders? Of zijn we innerlijk anders? Zijn we anders? 
Mark Morhaye: Je kunt je de vraag stellen of men door het afwerpen van die symboliek en voor een stuk ook door het afwerpen van onze vrijzinnige banden… Ik herinner me dat het met de OSB en de VUB op een bepaald moment ook wat moeizaam verlopen is. Ik denk dat daar op een gegeven moment een gevaar was dat men de eigen identiteit aan het kwijtspelen was.