Naar aanleiding van 30 jaar abortuswet in België organiseren CAVA en Liberas een interdisciplinair symposium rond de kwestie. Het symposium maakt een stand van zaken op van het academisch onderzoek en van de praktijk in België. Maar we kijken ook vooruit. Panels met specialisten uit verscheidene disciplines zullen zwangerschapsafbreking en abortuswetgeving vanuit historisch, juridisch, politiek, ethisch/moreel en sociaal perspectief benaderen. Geografisch ligt de focus op België, maar steeds met aandacht voor de internationale context. We sluiten de studiedag af met een debat. Het voorlopige programma en praktische informatie i.v.m. inschrijven en locatie vindt u hieronder.

Programma

 

8.30u Onthaal met koffie
9.00u Welkomstwoord door Peter Laroy (Liberas)
9.05u Welkomstwoord door Frank Scheelings (CAVA)
9.10u Inleiding door Kim Descheemaeker (Liberas)
9.20u Key-note door prof. em. Jean-Jacques Amy (VUB) – Abortus als ethische plicht

 

Deel 1: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit historisch perspectief

 

9.40u prof. Valérie Piette (ULB) – Vrouwenrechten en seksualiteit 19de en 20ste eeuw
10.00u Trui Deschuyffeleer (masterthesis – VUB) – De invloed van de vrijzinnige beweging op de invoering van seksuele vorming
in het officieel onderwijs, 1950-1970
10.20u Jolien Gijbels (PhD-onderzoek – KU Leuven) – Leve de vrouw of leve de foetus? Medische abortus, religie en ethiek in de
19de eeuw
10.40u vragen
10.55u – 11.15u Pauze
11.15u prof. Karen François (VUB) – Abortus in het kader van de eisen van de tweede feministische golf
11.35u Kim Descheemaeker (Liberas) – De vrouwenbeweging en het politieke besluitvormingsproces: de impact van
vrouwenbewegingsorganisaties op de wetsvoorstellen inzake abortus van Lucienne Herman-Michielsens
11.55u Marie Hoste (masterthesis – UGent) – Het parlementaire werk van senator Lucienne Herman-Michielsens inzake de Belgische
abortuswetgeving
12.05u vragen
12.20u – 13.20u broodjeslunch

 

Deel 2: Vrijwillige zwangerschapsafbreking als politieke inzet

 

13.20u prof. Karen Celis (VUB) – Abortuspolitiek. De legalisering van abortus en het verzet tegen gelijkheid in België
13.40u vragen

 

Deel 3: Vrijwillige zwangerschapsafbreking in een juridisch kader

 

13.50u prof. Eva Brems (UGent) – Abortus in het internationaal recht van de mensenrechten
14.10u Fien De Meyer (PhD-onderzoek – UAntwerpen) – Abortuswetgeving in België: een kentering na 30 jaar?
14.30u vragen

 

Deel 4: Vrijwillige zwangerschapsafbreking vanuit ethisch perspectief

 

14.45u prof. Gily Coene (VUB) – Uitdagingen en perspectieven in de abortusstrijd
15.05u dr. Ladan Rahbari (UGent en UVA) – Termination of Pregnancy in Islam and in the Iranian Shi’i law
15.25u prof. Ann Heirman (UGent) – Abortus in boeddhistische levensvragen
16.00u – 16.20u Pauze

 

Deel 5: Vrijwillige zwangerschapsafbreking in de praktijk

 

16.20u Jodie Bernaerdt (masterthesis – UGent) – De opvattingen en ervaringen van mannen inzake abortus om niet-medische
redenen
16.40u Lut Daniëls (Luna vzw) – De praktijk van vrijwillige zwangerschapsafbreking in abortuscentra
17.00u vragen

 

Deel 6: Panelgesprek

 

17.15u Moderator Sara De Mulder, met Heleen Debruyne, Lut Daniëls, prof. Freddy Mortier (UGent, voorzitter deMens.nu)
17.50u Afsluitend woord
18.00u Receptie

 

Praktisch
 

Locatie

Liberas, Kramersplein 23 te 9000 Gent

Inschrijven

Inschrijven is gratis en kan via inschrijven@liberas.eu met vermelding “symposium abortuswetgeving”. Gelieve ook te vermelden of u aanwezig zal zijn op de broodjeslunch.

Het symposium kan ook via livestream worden gevolgd op de Facebookpagina van Liberas.

29 oktober 2020 van 8:30 tot 18:30 Add to personal calendar