Abstractie logo CAVA

over ons

Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA)

CAVA is de roepnaam van het samenwerkingsverband tussen het Universiteitsarchief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed vzw (CVHE). Het samenwerkingsverband is ondergebracht bij de VUB en heeft het statuut van wetenschappelijk-logistieke dienst. CAVA ontstond in 2012 en biedt de archieven van beide instellingen in één centrum aan de buitenwereld aan, omdat ze daardoor een betere dienstverlening aan de archiefvormers en -gebruikers kunnen leveren. In 2014 ontving CAVA het kwaliteitslabel als erkende culturele archiefinstelling. Sinds 1 januari 2016 is CAVA een erkend cultureel archief op Vlaams niveau.

 

Universiteitsarchief VUB

Logo VUBHet Universiteitsarchief van de VUB werd opgericht in 1990. Het staat als dienst rechtstreeks onder de bevoegdheid van de rector en beheert ongeveer 3 km lopend archief. De dienst concentreert zich op de begeleiding van de administratie (selectie- en digital born archives problematiek) en op de bewaring en valorisatie van de historische archieven van de academische gemeenschap. Recent kwam daar het beheer van het wetenschappelijk erfgoed van de instelling bij.

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed (CVHE)

Logo CVHEDe vzw VSAD ‘Karel Cuypers’ werd op 17 april 1986 opgericht met als doel de vrijzinnige beweging in Vlaanderen wetenschappelijk te ondersteunen en vrijzinnige archieven te bewaren en te valoriseren. VSAD was oorspronkelijk in Antwerpen gevestigd, maar met het samenwerkingsakkoord werden administratie en collectie overgebracht naar campus Oefenplein van de Vrije Universiteit Brussel. Vandaag leeft de vzw verder onder de koepel van CAVA en onder de benaming Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed (CVHE).

Oorspronkelijk waren er drie lidverenigingen (mede-oprichters) vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van de vzw. Deze lidverenigingen waren de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV), Vrijzinnige Koepel en Uitstraling van de VUB – Centrum voor Permanente Vorming (UPV). De Humanistische Vereniging (HV) en Vrijzinnig Trefpunt kwamen hier bij, terwijl de Vrijzinnige Koepel uiteindelijk wegviel.

Door de statutenwijziging van 2013 - i.e. de omvorming naar CAVA - werd het aantal lidverenigingen beperkt tot twee sterke instellingen: de Unie Van Vrijzinnige Verenigingen (deMens.nu) en de VUB. Door het samenwerkingsakkoord werden ook de administratie en collectie, die oorspronkelijk in Antwerpen waren gevestigd, overgebracht naar campus Oefenplein van de VUB.

Raad van Bestuur

 • Jef Asselbergh (deMens.nu)
 • Machteld De Metsenaere (VUB)
 • Karen François (VUB)
 • Prof. em. Michel Magits (VUB), voorzitter
 • Sylvain Peeters (deMens.nu), ondervoorzitter
 • Yves Van der Hoeven (VUB), penningmeester
 • Mario Van Essche (deMens.nu)
 • Alain Vannieuwenburg (deMens.nu)

Wetenschappelijke raad

 • Christophe Busch (Hannah Arendt Instituut)
 • Prof. dr. Gily Coene (VUB)
 • Niels De Nutte (deMens.nu)
 • Dr. Christoph De Spiegeleer (Liberas)
 • Em. prof. dr. Willem Elias (VUB)
 • Dr. Katleen Gabriels (Maastricht University)
 • Dr. Bert Gasenbeek (Humanistisch Historisch Centrum)
 • Dr. Adelheid Rigo (Odisee)
 • Prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB)
 • Prof. dr. Floris van den Berg (Universiteit Utrecht)
 • Jan Van den Brande (deMens.nu)
 • Dr. Donald Weber (Amsab-ISG)