Foto van een onderzoeker

onderzoek

De Vlaamse professoren van de ULB (1834-1950)

We laten de geschiedenis van de VUB over het algemeen beginnen in 1969. Behalve voor de studentenbeweging, want de Vlaamse studenten hadden vanaf 1856 een aparte studentenkring. Tot hiertoe hebben de geschiedschrijvers over de ULB gezwegen over de Vlaamse professoren die er werkten. Want vanaf de jaren 1890 krijgt de instelling steeds meer een franskiljonsk karakter en na de Eerste Wereldoorlog worden de Vlamingen aan de ULB hoogstens getolereerd. Toch hebben er altijd Nederlandstalige professoren aan de ULB gewerkt. Zijn er onder hen belangrijke wetenschappers geweest? Konden zij zich zonder problemen als Vlaming profileren? Hadden zij een even grote kans op bevordering als hun Franstalige collega’s? Vanaf wanneer hebben zij een gemeenschap gevormd?

Dit onderzoek stelt de heel traditionele visies op de geschiedenis van de ULB in vraag. Door het onderzoek naar deze professoren onderzoek je tegelijkertijd de zin of onzin van het idee om de VUB sterker als mede-erfgenaam van de ULB te profileren.