Foto van een onderzoeker

onderzoek

Onze collecties en onderzoeksinfrastructuur staan open voor alle onderzoekers. We vinden het fijn als scholieren, studenten, professionelen, burgerwetenschappers of mensen die zomaar eens iets willen komen opsporen, informatie bij ons komen zoeken en vinden.

Scholieren, studenten en burgerwetenschappers die zich willen documenteren over hun onderwerp helpen we graag verder met advies over literatuur en over bronnen. Bij een eerste bezoek kan je het onderzoek even doorspreken met een archivaris. Deze vertaalt je onderzoeksvraag naar de juiste bronnen. Uiteraard krijg je een gestoffeerder antwoord indien je je bezoek vooraf aankondigt en ons vooraf even contacteert. We geven ook graag advies over hoe je je onderzoek moet aanpakken, zodat je meer resultaat haalt uit je opzoekingen. Je moet het onderzoek echter wel zelf doen.

Om je te helpen bij het onderzoek heeft CAVA een aantal hulpmiddelen ontworpen die je op deze site terugvindt. Met onze online catalogus kan je met één zoekopdracht vlot zoeken in al onze archieven en collecties, zowel in de handbibliotheek als in de erfgoedobjecten. Onze online bibliografie en wetenschappelijke handbibliotheek bieden je achtergrondinformatie over de geschiedenis van de universiteit en het studentenleven.

We schrijven regelmatig over de geschiedenis van het studentenleven en de studentenfolklore. Daarnaast vind je op deze website ook contextinformatie over verschillende thema's. Het living history-project naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de universiteit heeft heel veel synthetische maar ook anekdotische informatie opgeleverd. Je vindt uiteraard ook historische literatuur in de centrale bibliotheek van de universiteit.

Heel wat bronnen, vooral tijdschriften, foto’s en affiches, zijn gedigitaliseerd. Je kan die vanuit de online catalogus direct in digitale vorm raadplegen. Is dat niet het geval, dan ben je van harte welkom in de leeszaal.

CAVA wil historisch onderzoek over het studentenleven zo veel mogelijk stimuleren. Daarom hebben we voor studenten, assistenten en professoren een lijst met onderzoeksonderwerpen samengesteld, waarin we aangeven welke onderzoeksthema's interessant zijn. Voor deze onderzoeksthema's zijn we zeker dat we genoeg bronnen hebben. Door zo'n thema te kiezen draag je bij tot de kennis over de evolutie van de studentengemeenschap. Als je zo een thema kiest, willen we je graag wat begeleiden bij je werk, zonder je promotor voor de voeten te lopen uiteraard. Prof. dr. Frank Scheelings kan ook als (co-)promotor optreden.

We doen ook graag projecten met professoren en vakgroepen. In vakgroepen waar historische onderwerpen aan bod komen, kan de archivaris in het begin van het academiejaar de CAVA-onderwerpen komen toelichten. Indien je een onderzoekslijn of -project wil opzetten waarin de archieven van CAVA een rol kunnen spelen, zullen we dat graag ondersteunen. Ook hiervoor kan de onderwerpenlijst of het archievenoverzicht misschien inspirerend werken. Neem voorafgaand contact met ons op, zodat we jouw studenten (en assistenten) adequaat kunnen verder helpen. Het team van CAVA is zoveel mogelijk samengesteld uit wetenschappelijke medewerkers die historische, archivistische en/of erfgoedexpertise hebben.

In de archieven kan je, behalve over dit onderwerp, ook heel veel vinden over andere onderwerpen. Omdat zowel de vrijzinnigheid als de universiteit zich met maatschappelijke vraagstukken bezig houden, zijn die allemaal in onze collecties terug te vinden. Denken we maar aan pakweg ecologische geschiedenis, strijd tegen fascisme, geschiedenis van het officieel onderwijs, vredesproblematiek ... En dat zijn slechts enkele voorbeelden; er is veel meer.