Foto van een onderzoeker

onderzoek

De rol van het Universitair Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking van de VUB van 1971-2000

Voor dit onderwerp zijn de archieven van het Universitair Centrum voor Ontwikkelings-samenwerking, UPV en de studentenkranten dienstbaar. UCOS heeft diverse acties voor ontwikkelingssamenwerking opgezet. Deze konden variëren van sensibiliserende acties aan de Universiteit, steun aan studenten uit de ontwikkelingslanden die op de Universiteit kwamen studeren tot het opzetten van eigen ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Sommige landen (bijvoorbeeld Nicaragua) konden op verhoogde interesse rekenen. Hoe verhield het beleid van UCOS zich ten opzichte van het beleid van de Belgische overheid? Was het anders dan wat andere NGO’s deden? Op wat voor acties lag de focus en welke financiële ondersteuning kon men hiervoor mobiliseren? Heeft UCOS de professoren kunnen mobiliseren om onderzoeksprojecten aan haar beleid te verbinden?