Foto van een onderzoeker

onderzoek

De evolutie van de financiële situatie van de Vlaamse universiteiten tussen 1970 en 2020. Casus: de VUB

De universiteiten klagen dat hun financiën al jaren onder druk staan. Maar is dat werkelijk zo? Via de rekeningen van de VUB (als bijlagen bij de verslagen van de Raad van Bestuur) beschikken we over de subsidiegegevens van de VUB. Vergelijkt men dit met de toegenomen studentenaantallen enerzijds en de kosten voor de uitbouw van de Universiteit anderzijds en zet men dit af tegenover de inflatie van de laatste vijftig jaar dan kan men zich de vraag stellen of Belgische en daarna de Vlaamse gemeenschap het hoger onderwijs hebben ondersteund of verwaarloosd.