Dit evenement is geannuleerd.

Pleidooi voor een lekenrenaissance - De Belgische Grondwet, een compromis met verstrekkende gevolgen voor de scheiding tussen Kerk en Staat


In ons land worden de erkende levensbeschouwingen gefinancierd door de Staat. Er is in België dus geen sprake van een ver doorgevoerd secularisme en dit o.m. vanwege het systeem van de officieel erkende godsdiensten en het heikele onderwijsdossier. De opeenvolgende staatshervormingen zorgden, naast de reeds bestaande schemerzones, voor verregaande verkavelingen en een gebrek aan transparantie.

Via originele documenten, pamfletten en de ‘petite histoire’ toont Alain Vannieuwenburg aan hoe de compromispolitiek bij het uittekenen van onze Grondwet in levensbeschouwelijke aangelegenheden tot schijnsecularisme leidde. In zijn lezingen schetst hij de invloed van de Nederlandse en de Franse wetgever en van de agitprop van de Rooms-Katholieke kerk op het constitutionele denken op levensbeschouwelijk vlak. Het afsprakenpakket kwam in de vorige eeuw steeds meer onder druk te staan en stoot, volgens Vannieuwenburg, tegen de grenzen van de grondig getransformeerde maatschappij aan. Hij is van oordeel dat deze ideeëngeschiedenis onontbeerlijk is om de tussenkomende factoren te depisteren, de invloed ervan op de definitieve vorm van de Belgische Grondwet te vatten en de sterkte en houdbaarheid van de gemaakte afspraken te evalueren. Deze verkenning is tevens een conditio sine qua non om mogelijke alternatieven te suggereren. Hij pleit voor een assertief secularisme.

Foto van Alain Vannieuwenburg
Alain Vannieuwenburg is licentiaat moraalwetenschap (UGent) en doctor in de Metajuridica (ULeiden). Hij heeft via zijn beroepsverleden en scholing een grondig inzicht in de staatsstructuur en de kost van het overheidsoptreden in diverse maatschappelijke sectoren. Hij maakt deel uit van een atelier van deMens.nu dat de scheiding Kerk en Staat monitort en is lid van de Humanistische denktank Kwintessens. Hij publiceert regelmatig over levensbeschouwelijke aangelegenheden. Eerder verwerkte hij het resultaat van zijn bevindingen in een publicatie ‘Pleidooi voor een lekenrenaissance’. 

Locatie
Vita Humana Maaseik
Prinsenhoflaan 29, 3680 Maaseik
 

11 februari 2021 van 20:00 tot 23:00 Add to personal calendar