Foto van een onderzoeker

onderzoek

De evolutie van de inspraak van de studenten en de democratisering van de structuren (mei 1968 tot heden)

In mei 1968 bezetten de studenten de gebouwen van de universiteit. Ze eisen meer inspraak. De structuren van de nieuwe universiteit komen slechts gedeeltelijk tegemoet aan die eis. We kennen deze beginsituatie en een aantal initiatieven die de eerste twee decennia genomen zijn om die inspraak waar te maken. Toch lijkt de opkomst van de studenten bij de verkiezingen van hun beheersorganen en in de faculteiten elk jaar weer af te kalven. Dit fenomeen moet verder onderzocht worden. Bovendien zien de beheersstructuren en de sociale sector er nu totaal anders uit dan een een dertigtal jaar geleden. Wat zijn de verschillen en hoe is het gegroeid? Een overzichtsstudie is nodig!