Feest Vrijzinninge Jeugd

Immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed gerelateerd aan de vrijzinnig-humanistische gemeenschap

Gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen kunnen namelijk veel belang hechten aan bepaalde feesten, rituelen en sociale gebruiken, ambachten, vaardigheden en technieken, muziek of vormen van podiumkunsten, eten en drinken, vertellen en taalgebruik, sport en spel of kennis en praktijken die verband houden met de natuur… en deze beschouwen als een belangrijk deel van hun cultureel erfgoed. Dit levende en dynamische erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven en verdient de nodige aandacht!

Feesten en rituelen verbonden aan verschillende levensfases (geboortes, lentefeesten, feesten vrijzinnige jeugd, relatie- en afscheidsplechtigheden), het feest van de Zeegeus in Bredene, het Vrijzinnig Zangfeest, St V,… CAVA deed onderzoek naar enkele van deze vrijzinnig-humanistische feesten:

Zijn die praktijken belangrijk voor jou? Of denk je spontaan aan andere gebruiken gerelateerd aan het vrijzinnig humanisme? Laat van je horen! CAVA is nieuwsgierig!