Feest Vrijzinninge Jeugd

Immaterieel cultureel erfgoed

CAVA deed onderzoek naar enkele vrijzinnig-humanistische feesten.

Immaterieel cultureel erfgoed gerelateerd aan de vrijzinnig-humanistische gemeenschap

Gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen kunnen namelijk veel belang hechten aan bepaalde feesten, rituelen en sociale gebruiken, ambachten, vaardigheden en technieken, muziek of vormen van podiumkunsten, eten en drinken, vertellen en taalgebruik, sport en spel of kennis en praktijken die verband houden met de natuur… en deze beschouwen als een belangrijk deel van hun cultureel erfgoed. Dit levende en dynamische erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven en verdient de nodige aandacht!

Feesten en rituelen verbonden aan verschillende levensfases (geboortes, lentefeesten, feesten vrijzinnige jeugd, relatie- en afscheidsplechtigheden), het feest van de Zeegeus in Bredene, het Vrijzinnig Zangfeest, St V,... Zijn die praktijken belangrijk voor jou? Of denk je spontaan aan andere gebruiken gerelateerd aan het vrijzinnig humanisme?

Nam jij ook deel aan het lentefeest en/of het feest van de vrijzinnige jeugd? Of koos je zoon of dochter voor een vrijzinnig-humanistisch feest? Participeerde jij ook aan een of meerdere Verhaegenherdenkingen of vrijzinnige zangfeesten?

Vanwaar die keuze? Hecht(te) je er veel belang aan en waarom? Heeft het gevolgen (gehad) voor je/zijn/haar verdere leven? Of gaf het feest aanleiding tot discussie? Wanneer en waar vond het plaats? Hoe was die ervaring? Wat is je bijgebleven (eventueel ook bepaalde rituelen, liederen, objecten, kledij enz.)? Was er veel volk? Waren er veel voorbereidingen nodig? Wie nam de organisatie op zich? Bestond het feest al lang voor jij ermee in aanraking bent gekomen? Of wil je enkele anekdotes kwijt?

Beknopt of juist heel uitgebreid; alle getuigenissen zijn welkom! CAVA draagt zorg voor het erfgoed van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap en is benieuwd! Deel hier je getuigenis!