IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED (ICE)

Het roerend erfgoed is uiteraard een belangrijke pijler van onze werking, maar CAVA zet zich ook in voor minder tastbaar erfgoed. Dat kunnen mondelinge bronnen zijn, maar ook vormen van immaterieel cultureel erfgoed. Het gaat om gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken, die – in het geval van CAVA – gelinkt zijn aan de VUB en/of het vrijzinnig humanisme.