IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED (ICE)

CAVA zet zich ook in voor minder tastbaar erfgoed. Het gaat dan om mondelinge bronnen, digitaal erfgoed, maar ook om immaterieel erfgoed. Onder dat laatste verstaan we actuele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die – wat onze werking betreft – belangrijk zijn voor de vrijzinnig-humanistische en/of VUB-gemeenschap. Jouw input is dus nodig!