Tekening van een filmrolletje

fototheek

Foto's van de Vrije Universiteit Brussel en haar gemeenschap

De fotocollectie van CAVA bevat duizenden foto's van zeer uiteenlopende onderwerpen. Er zijn portretfoto’s van rectoren, officiële foto's (o.a. van academische openingszittingen en uitreikingen van (ere)doctoraten), van studenten in laboratoria en in de bibliotheek, van personeelsleden aan het werk of op uitstap, van informatiedagen en van openlesdagen. Deze foto's werden genomen door de diverse huisfotografen van de VUB, door medewerkers van de universiteit of CAVA, door professoren en door studenten.

Een groot aantal van deze beelden kan je bekijken via onze online catalogus. Vind je een beschrijving die je wel interesseert, maar is er geen afbeelding aan gekoppeld? Dan is deze foto nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval kan je het stuk komen raadplegen in onze leeszaal.

Van een deel van de foto's in onze collectie kan je een digitale kopie opvragen. Wat kan en mag hangt af van het auteursrecht dat op de foto berust, de op de foto afgebeelde personen, gebouwen en kunstwerken en het doel waarvoor je de foto wil gebruiken. Wanneer je een digitale kopie aanvraagt, zal afhankelijk van het soort gebruik (onderzoek, publicatie, persoonlijk of commercieel gebruik) aan een of meerdere partijen toestemming gevraagd moeten worden en zal er eventueel ook een vergoeding betaald moeten worden.

Ben je geïnteresseerd in een digitale kopie van een afbeelding uit onze collectie, lees dan zeker ons reproductiereglement en vul vervolgens het aanvraagformulier in.

pdf bestandFormulierOpvragingDigitaleKopie_v4_1_2020.pdf (182 kB)

Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om de wettelijke voorschriften inzake auteursrechten na te leven. Jammer genoeg is niet van elk stuk in onze collectie geweten wie de auteur ervan is. Gelieve ons te contacteren indien u meent nog rechten te kunnen doen gelden.