Foto van medailles van St V

Immaterieel cultureel erfgoed

CAVA deed al onderzoek naar het immaterieel cultureel erfgoed van de studenten in Brussel.

Immaterieel cultureel erfgoed gerelateerd aan de studentengemeenschap in Vlaanderen en Brussel

Gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen kunnen namelijk veel belang hechten aan bepaalde feesten, rituelen en sociale gebruiken, ambachten, vaardigheden en technieken, muziek of vormen van podiumkunsten, eten en drinken, vertellen en taalgebruik, sport en spel of kennis en praktijken die verband houden met de natuur… en deze beschouwen als een belangrijk deel van hun cultureel erfgoed. Dit levende en dynamische erfgoed wordt van generatie op generatie doorgegeven en verdient de nodige aandacht!

Binnen de VUB bestaat het collectief ‘Folklore Academie’, dat waakt over de studentikoze tradities.

Welke praktijken mogen voor jou niet verloren gaan? Het zingen van Het Lied van Geen Taal, het dragen van de typische studentenklakken en linten, de cantussen, het Spel Zonder Grenzen, St V...? 

Nam jij ook deel aan een of meerdere Verhaegenherdenkingen of vrijzinnige zangfeesten?

Vanwaar die keuze? Hecht(te) je er veel belang aan en waarom? Heeft het gevolgen (gehad) voor je verdere leven? Of gaf het feest aanleiding tot discussie? Wanneer en waar vond het plaats? Hoe was die ervaring? Wat is je bijgebleven (eventueel ook bepaalde rituelen, liederen, objecten, kledij enz.)? Was er veel volk? Waren er veel voorbereidingen nodig? Wie nam de organisatie op zich? Bestond het feest al lang voor jij ermee in aanraking bent gekomen? Of wil je enkele anekdotes kwijt?

Beknopt of juist heel uitgebreid; alle getuigenissen zijn welkom! CAVA draagt zorg voor het erfgoed van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap en is benieuwd! Deel hier je getuigenis!