Krijttekening van samenwerkende mannetjes

Doe mee!

Citizen Science

Benny_Betty_Vrijwilligers-300x159_0.pngErfgoed en crowdsourcing lijken op het eerste gezicht misschien een onverwachte combinatie, maar dat is het allerminst. CAVA wil het enorme potentieel van Citizen Science (of 'burgerwetenschap') benutten en  werkt al jaren samen met haar erfgoedgemeenschappen in participatieve (onderzoeks)projecten. Denk maar aan de Vrijzinnige Tijdscapsule, de participatieve feestwebsite naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de VUB en het dataverzamelingsproject voor onze collectie affiches (via Doe Dat).