Op 20 april stellen , Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV), HVV Mechelen en UPV dit nieuwe referentiewerk over de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme sinds de Tweede Wereldoorlog voor.

Onthaal 19:30 Voorstelling 20:00

Programma

• Verwelkoming door prof. em. Jean-Pierre De Greve
• Inleiding door prof. dr. Frank Scheelings
• Getuigenis door Marina Van Haeren: de evolutie van
het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel sedert 1980
• De link tussen levensbeschouwelijke emancipatie en cultuur,
door prof. em. Willem Elias
• Toekomstperspectieven voor het vrijzinnig humanisme,
door prof. dr. Freddy Mortier
• Nawoord door Mario Van Essche
• Glas van de vriendschap

Adres

Steenweg 32 (Grote Markt)
2800 Mechelen

Info en inschrijvingen

Toegang gratis, maar graag vooraf inschrijven. Informatie en inschrijvingen: nationaal secretariaat HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32
Het boek kan die avond aan een voordeelprijs worden aangekocht.

Flyer boekvoorstelling Op zoek...
20 april 2018 van 19:00 tot 23:30 Add to personal calendar