In het vrijzinnig humanisme staan de mens en zijn welzijn centraal. De zorg voor de medemens neemt daarom een belangrijke plaats in bij de vrijzinnige verenigingen. In Vlaanderen was deze zorg historisch op katholieke leest geschoeid. Maar niet iedereen voelde zich begrepen of aanvaard bij deze aanpak. Aanvankelijk organiseerden enkele vrijzinnigen de zgn. lekenbegeleiding op vrijwillige basis. Vervolgens maakten de eerste moreel consulenten hun opwachting. Vandaag kunnen mensen terecht bij vrijzinnig humanistische consulenten in heel Vlaanderen en Brussel. De categoriale dienstverlening stelt consulenten te werk in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, in het leger, op de luchthaven, in gevangenissen en aan de Universiteit Antwerpen.

Voor Erfgoeddag 2017 interviewde CAVA een tiental vrijwilligers en pioniers die er van bij het begin bij waren. Zij hielpen mee de vrijzinnig humanistische zorg op- en uitbouwen: van het doorgeven van informatie tot het opstellen van beleidslijnen, het geven van cursussen en het in het leven roepen van een universitaire studie. Naast de interviews zorgen we voor een korte biografie van deze mensen en beeldmateriaal dat de tijdsband mee illustreert. Met al deze elementen brengen we de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische zorg tot leven. Een stuk geschiedenis dat niet gekend is door het grote publiek. Dankzij dit onderzoek en deze tentoonstelling, zorgen we ervoor dat een belangrijk deel van het vrijzinnig erfgoed belicht en bekend gemaakt wordt.

Je kan de audiobar (met fragmenten uit de interviews van pioniers uit de vrijzinnig humanistische zorg, een tijdsband en vele andere documenten) komen beluisteren en inkijken bij CAVA op de Dag van de Zorg, zondag 18/03. Beluister (stukken uit) interviews en kom meer te weten over deze mensen en hun parcours. Verdiep je met de tijdsband en het beeldmateriaal in de geschiedenis van de vrijzinnig humanistische zorg.

18 maart 2018 van 10:00 tot 15:00 Add to personal calendar