Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Philippe Vandermeer over studentikoziteit en studentenfolklore

Philippe Vandermeer: Ik pleit er ten eerste voor om een onderscheid te maken tussen de termen studentikoziteit en studentenfolklore. Ik zou zeggen dat ‘studentikoziteit’ dat is wat eigen is aan studenten in het algemeen, bijvoorbeeld laat opblijven, een keer niet naar de les gaan, veel meisjes of jongens versieren…. De studentenfolklore daarentegen is het geheel van tradities dat wellicht in de middeleeuwen is ontstaan en tot op vandaag bestaat, niettemin wellicht in slinkende mate. Er is aan de ene kant de germaanse traditie, bijvoorbeeld de cantussen. Anderzijds is er de romaanse of latijnse traditie, waar cantussen oorspronkelijk niet bestond. De cantus is eigenlijk ingevoerd in Vlaanderen door Jef vanden Eynde. Het was één van de beroemdste studentenleiders ooit. Dat was in het begin van de twintigste eeuw, denk ik. Hij heeft dat gekopieerd uit Duitsland. Dat onderscheid kan ik al maken tussen beide.