Foto van een microfoon

vrijzinnige voorvechters

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Philippe Vandermeer over de keuze voor de VUB

Philippe Vandermeer: Mijn ouders waren uitgesproken vrijzinnig. Ze waren actief in het Willemsfonds in het in die tijd ideologisch barre, hoge Limburg. Ik was oorspronkelijk ingeschreven aan de tolkenschool in Antwerpen, in de Schildersstraat. In de vakantie zeiden de mensen tegen me: “Je gaat vier jaar lang studeren en niet naar de unief? Dan kun je toch beter ergens anders gaan?”. Gezien de vrijzinnige traditie thuis, kwam de KU Leuven niet in aanmerking. Daar was geen sprake van. Gent had gekund, maar het werd de VUB; misschien ook omwille van persoonlijke redenen. Het was hier, ook al in 1982, best een mooie campus. Het is kleinschaliger. Je loopt hier niet verloren. Ik had ook een bewondering voor mijn twee leraars – twee broers die allebei Germaanse hadden gestudeerd; Nederlands en Engels. Wat ik al een tijdje zit te denken Jimmy: “It’s nice.” Dat zijn leuke dingen en hier zitten overtuigd militant vrijzinnigen of althans zeer overtuigde vrijzinnigen, die ook actief zijn geweest in het studentenleven.