Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Philippe Vandermeer over dopen

Philippe Vandermeer: Ik ken wel wat mensen – niet zo veel – die voor mij actief geweest zijn; in de jaren 1970. Naar mijn gevoel is er een golf geweest vanaf het midden van de jaren 1980 tot het einde van de jaren 1980 waarin er redelijk wat nieuwe initiatieven het daglicht hebben gezien. Ik denk onder andere aan zaken die nog gedeeltelijk bestaan, zoals het ‘Zangfeest’. De Folklore Academie is ontstaan in 1982. In die periode, bij het ontstaan van het clubje, de Schare van dertien, was het toch een klein beetje hermetisch. In het midden van de jaren 1980 heeft de Academie dan het initiatief genomen om heel actief en vrij gestructureerd de schachten, de nieuwe studenten, op te nemen in de studentenfolklore en er ook duiding aan te geven. Naar mijn gevoel was het relatief nieuw dat dat zo expliciet gebeurde. Ik kan natuurlijk niet spreken over de periode voor de jaren 1970. Een aantal mensen in de zaal zullen hier wel zaken over kunnen vertellen. Dat heeft dan golven gekend; dat het weer wat afzwakte en terug sterker werd. Ik zie het nog altijd wel gebeuren. Voorheen gebeurde dat niet:  het was meer georganiseerd, maar niet expliciet duidend. 
Gerlant Van Berlaer: De doopjury’s is dat ook uit die periode? 
Philippe Vandermeer: Ja.