Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Mark Morhaye over de vrijzinnige identiteit

Mark Morhaye: Men heeft op een gegeven moment, denk ik, te veel gekozen voor de middenweg om met de anderen mee te kunnen doen. Herinner u dat de VUB gekend was als de universiteit met het laagste inschrijvingsgeld. Wij, als kleine universiteit, streken daar tegen de haren in van de KUL en dergelijke meer. Dat was meer dan een symbool. Dat was een mentaliteit waar we achter stonden. We hebben nog ruzie gemaakt, we hebben nog betoogd op de campus voor de verhoging van eetbonnetjes en de sociale bonnetjes en dergelijke meer. Dat was wie we waren. 
Ik herinner me dat er vanuit de studenten een grote bezorgdheid was om er als VUB niet goed uit te komen wanneer de associaties er begonnen aan te komen. We hadden daar schrik voor. We hebben dan nog eens de M bezet. Dat was trouwens geweldig, met onder andere Van Camp die langskwam. Men heeft ons toen gezegd dat we ons te veel zorgen maakten. Dat wordt allemaal geregeld en opgevolgd. Vreemd genoeg vanaf het moment dat de associaties werden afgeroepen – en dat is een perceptie en niet de waarheid – had Leuven al zijn vertakkingen al geregeld. Wij stonden daarnaar te kijken en dachten: “Oei, wat schiet er nog over voor ons?” “Gaan we proberen de ULB binnen te halen?” “Of gaan we toch maar Erasmus?” Er was een gevoel dat het tijd was om te strijden, de eigen identiteit te tonen en keuzes te durven maken.  Dat is niet altijd even goed gegaan, maar misschien ben ik daar wat te romantisch-kritisch in. Als het gaat over het afwerpen van de symboliek, past dat voor mij in dat vakje.