Foto van een microfoon

vrijzinnige verhalenavonden

Ken je iemand die zeker ook geïnterviewd moet worden, neem dan zeker contact op met ons.

Frank Scheelings over zijn periode als secretaris van Historia

Frank Scheelings: Ik ben in 1977 de secretaris geweest van Historia; dat is een van de voorlopers van LWK, een van die splinterkringen die zo snel zijn ontstaan in 1970. Het was toen zoals Frieda zei en zoals Eddie ook wel zei – er was geen praeses meer van Historia. Ik zat in dat jaar met Luckas Vander Taelen – die was anarchist op dat moment –, met Stefaan Blommaert – die was bij de RAL – en met nog een aantal personen, die allemaal politiek keurig verdeeld waren. Toen ik zei “Ja, ik heb de zaken van Historia een beetje geërfd” zei men “Oké, dat is goed, dan kunnen we bij elkaar komen.” Het collectief besliste toen dat er geen dopen zouden zijn, net zomin als folkloristische aangelegenheden, maar dat ik wel secretaris zou kunnen zijn en zou kunnen uitvoeren wat het collectief dan wel besliste. We hebben de studenten ontvangen met een aperitiefje op de geschiedenis en daar was van vernedering inderdaad geen sprake – dat kon helemaal niet. De tijdsgeest was inderdaad volledig anders.